Omite cursuri disponibile

Cursuri disponibile

Cursul este destinat familiarizării studenţilor cu conceptele fundamentale ale pedagogiei ca ştiinţă, cu specificul, funcţiile şi rolul acesteia în cadrul mai larg al sistemului ştiinţelor educaţiei..

Obiectivele didactice majore ale disciplinei vizează asimilarea de către studenţi a unor concepte de bază privind istoricul apariţiei pedagogiei ca ştiinţă, a sarcinilor şi obiectului său de studiu,  teorie şi artă a educaţiei, a caracterului finalist al acţiunii educaţionale precum şi a specificului fiecăreia dintre componentele sistemului ştiinţelor educaţiei.

Cursul urmăreşte dezvoltarea la studenţi atît a competenţelor ştiinţifice cît şi a competenţelor comunicaţionale, de relaţionare socială precum şi a competenţelor metodologice.

Acest curs are menirea să dezvăluie conţinutul şi stadiul actual de dezvoltare al psihologiei ca ştiinţă. Scopul principal al cursului este formarea cunoştinţelor fundamentale în domeniul psihologiei generale, pentru a forma o abordare analitică de concepte moderne şi clasice. Disciplina este menită să creeze o bază teoretică pentru studenţi şi să introducă studenţii în specialitate. În cadrul cursului studenţii vor învăţa specificul psihologiei ca ştiinţă, dezvoltarea psihică, apariţia şi dezvoltarea conştiinţei umane, forme de reflecţie mentală, problema a psihologiei moderne. Tot în cadrul cursului studenţii vor face cunoştinţă cu specificul psihologiei ca ştiinţă, metodele de cercetare în psihologie. 

Acest curs este destinat să familiarizeze studenţii cu efectuarea unei cercetări ştiinţifice începând cu o teză de curs şi terminând cu teza de licenţă. Acest curs are valoare aplicativă. In structura sa cursul conţine elemente de bază ce ajută studentul să implementeze cu succes o lucrare ştiinţifică. 

Cursul este destinat masteranzilor pentru a introduce masteranzii in psihologia conducerii si specificul acesteia.

Cursul face parte din disciplinele fundamentale de specializare; este orientat spre formarea competențelor profesionale de bază de intervenție psihologică în sistemul educațional (multidisciplinară); disciplina are conexiuni cu alte cursuri de formare profesională privind consilierea psihologică, psihologia educației, pedagogică etc.

Asistenta psihologica în sistemul educațional este o disciplină resursă, un potenţial rezervor de repere şi sugestii în gestiunea şi managementul procesului formării şcolarilor. Cursul oferă cunoştinţe privind modalităţile de creare a condiţiilor optime de valorificare a potenţialului intelectual şi creativ al fiecărui elev, dezvoltarea personalităţii, strategii de intervenţie în situaţii defectuoase în procesul educaţional.